วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรียน...ผู้ติดตามใช้ชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์ฯ
          ขณะนี้การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน  สามารถใช้การได้แล้ว  ขอให้คุณครูนำนวัตกรรมชุดนี้ไปใช้กับผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  หากมีข้อสงสัย  หรือปัญหาประการใด  ติดต่อสอบถามที่  ศน.วราภรณ์  แก้วสีขาว
                                                                  -ขอขอบคุณค่ะ-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น