วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขออภัย..สำหรับผู้เข้าเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
               ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทุกท่าน
                 เนื่องจากนวัตกรรมชุดนี้ฯ ใช้เซฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมจึงปิดเซฟเวอร์ชั่วคราว  ทำให้ทุกท่านที่เข้าเรียนรู้นวัตกรรมชุดนี้ไม่ได้ จึงอภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย...
                                              ศน.วราภรณ์  แก้วสีขาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น