ชุดฝึกทักษะ

ชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดของผู้เรียน ให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักนำทักษะ ความสามารถในการคิดไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
ชมวีดีโอเรื่องนี้แล้ว...เราจะเข้าใจความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก...แล้วเรามาฝึกคิดวิเคราะห์เนื้อหาจากวีดีโอโฆษณาไทยประกันชีวิต
"พ่อขอโทษ พ่อพูดไม่ได้"ด้านล่างกันเลยนะค่ะ


หนูทราบหรือไม่ว่า การทำความดีเป็นอย่างไร? แล้วหนูหล่ะเคยทำความดีกันบ้างไหม? เมื่อฟังวีดีโอเพลงชุดนี้แล้ว หนูต้องเป็นเด็กดีแน่ๆ เลยหล่ะ..ฟังเพลงจบแล้ว
ฝึกทำกิจกรรมด้านล่างกันด้วยนะค่ะ...