ติดต่อสอบถาม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์  073-612-099
โทรสาร  073-611-576
e-mail ying.043@hotmail.com